Avoin data -lisenssi

Kaikki Jämsän kaupungin avoimet tietoaineistot lisensoidaan.

Yleistä

Aineistojen tuottaja ja tekijänoikeuden tai tietokantasuojan haltija on Jämsän kaupunki.

Aineistoa käytettäessä on aineiston tai sitä sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä maininta alkuperäislähteestä ja aineistoversion ajankohdasta esimerkiksi seuraavasti:

© Jämsän kaupunki, (yksikön nimi), [(päivä), (kuukausi), vuosiluku, (kellonaika)]

Tai

sisältää Jämsän kaupungin [aineistoa], [(päivä), (kuukausi), vuosiluku, (kellonaika)] (aikamääreen tarkkuus valitaan aineiston laadun mukaan) [aineisto esitetty muuttamattomana / aineistoa on muokattu] (tämä on aineistosta riippuva valinnainen ehto, joka voidaan jättää myös kokonaan pois)

Käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön. Vastaanottamalla aineistoa käyttäjä hyväksyy tämän lisenssin ehdot.

Lisenssin/käyttöoikeuden ehdot

Käyttöoikeudet

Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jolla edellä mainittua aineistoa voi vapaasti:

Käyttäjän ja aineiston tuottajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta. Käyttäjä ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että lisenssin myöntäjä tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.

Aineiston tuottajan velvollisuudet ja vastuut

Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä aineiston tuottaja vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Aineiston tuottaja ei myönnä aineistolle tai siinä olevien tietojen oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta.

Aineiston tuottaja ei takaa, että aineisto olisi jatkuvasti saatavilla ja aineiston tuottaja voi lopettaa aineiston jakelun ennalta ilmoittamatta.

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjän on aineistoa tai siitä tehtyjä tuotteita käyttäessään ja edelleen luovuttaessaan:

Sovellettava laki

Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.

Muutokset tähän lisenssiin

Aineiston tuottaja voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka oli lisenssin muuttuessa jo otettu käyttöön.